Szkoła Podstawowa nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Emilii Plater

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =

Rodzice dzieci zakwalifikowanych mogą już składać potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Wzór oświadczenia do pobrania w załączniku poniżej. Oświadczenia można składać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy lub scanem na aders mailowy szkoły: sp8@sp8.piotrkow.pl.
Trwa nabór uzupełniający do klas I-szych.

Uprzejmie informujemy, że zapisy do klas pierwszych mogą odbywać się także w formie elektronicznej.
W tym celu należy pobrać "wniosek" lub "zgłoszenie", umieszczone na dole strony w zakładce "Rekrutacja".
Następnie wypełnione dokumenty lub scany tychże dokumentów należy przesłać na adres e-mail: 
sp8@sp8.piotrkow.pl

REKRUTACJA  DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 NA ROK SZKOLNY 2020/2021
(Wniosek i zgłoszenie na dole strony)


Zgodnie   z zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej  szkoły podstawowej  przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe  w obwodzie danej szkoły  na podstawie zgłoszenia.
Kandydaci zamieszkali  poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą
być przyjęci  do klasy pierwszej po przeprowadzeniu  postępowania rekrutacyjnego.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 brane
są pod uwagę kryteria określone  przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak  najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny
oraz lokalnych potrzeb społecznych.
 
Kryteria obowiązujące
w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski,
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty potwierdzające spełnienie danego kryterium
1. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona  jest rekrutacja, będzie uczęszczało  do tej szkoły
 
5 pkt potwierdzenie dyrektora szkoły na podstawie  dokumentacji szkolnej
2. kandydat, który uczęszczał do przedszkola  mającego swoją siedzibę  w obwodzie tej szkoły
 
3 pkt zaświadczenie  dyrektora przedszkola
3. wielodzietność rodziny kandydata 2 pkt oświadczenie rodzica
o wielodzietności rodziny, w której wychowuje się kandydat
4. miejsce pracy  co najmniej  jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły
 
1 pkt zaświadczenie z zakładu pracy
o zatrudnieniu rodzica kandydata
 
 
 
 
 
 
Harmonogram  czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych  na rok szkolny 2020/2021
 
Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do klas I publicznych  szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, dla kandydatów zamieszkałych poza  obwodem szkoły na rok szkolny 2020/2021
 
L.p. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie
uzupełniające
  1.  
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 01.04.-06.04.2020 r. 04.05.-05.2020 r.
  1.  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 07.04-09.04 2020 r. 08.05.-12.05.2020 r.
  1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 17.04.2020 r.
godz. 14.00
15.05.2020 r.
godz. 14.00
  1.  
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 20.04-24.04.2020 r. 18.05.-20.05.2020 r.
  1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 27.04.2020 r.
godz. 14.00
22.05.2020 r.
godz. 14.00

 
 
 

.............................................................................................................................................................................................

Załączniki artykułu

oswiadczenie_woli (pobrań: 61)
oswiadczenie_woli (pobrań: 53)

Kontakt

ul. Sienkiewicza 8
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 606 610 737 fax 44 6495750
e-mail: sp8@sp8.piotrkow.pl

Wtorek 19 stycznia 2021

Andrzej, Bernard, Erwin, Erwina, Eufemia, Henryk, Kanut, Mariusz, Marta, Matylda, Sara, Wulstan, Adalryk, Alderyk

Na skróty

Ankieta

Czy wiesz, kim była Emilia Plater - patronka naszej szkoły?Zobacz wyniki