Szkoła Podstawowa nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Emilii Plater

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W SP NR 8

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
zdjęcie
26.06.2020 r.

Organiazacja i zasady.
ZASADY  DOTYCZĄCE 
WYDAWANIA ŚWIADECTW
w roku szkolnym 2019/2020
 
Po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę. Jeżeli uczeń przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, do czasu zakończenia kwarantanny nie może odebrać świadectwa szkolnego.

Każdy uczeń, który przyjdzie do szkoły odebrać świadectwo, powinien złożyć „Oświadczenia rodziców/opiekunów dotyczących stanu jego zdrowia” oraz „Zgodę na pomiar temperatury”.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których wydawane są świadectwa, po zajęciu miejsc przez uczniów.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie pobytu w salach. Podczas wydawania świadectwa nauczyciel zachowuje co najmniej 1,5-metrowy odstęp.

Uczniowie gromadzą się 5 minut przed wyznaczoną godziną na boisku szkolnym.

W przypadku złej pogody(padajacy deszcz) uczniowie wchodzą od strony boiska do wyznaczonych sal gimnastycznych (nr 5 i nr 6) o wyznaczonych godzinach dla poszczególnych klas.

Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą przed wejściem do szkoły i po wyjściu oraz na korytarzach szkolnych.

Uczniowie (lub ich rodzice) będą mieli możliwość odbioru świadectwa w innym niż wskazany w harmonogramie terminie,  po uprzednim zgłoszeniu tego faktu bezpośrednio wychowawcy klasy
 
W takim przypadku świadectwo zostanie przygotowane i przekazane do sekretariatu szkoły, skąd – w umówionym wcześniej terminie – będzie można je odebrać.


Rodzice, którzy przyprowadzą własne dzieci na zakończenie roku szkolnego, pozostają na terenie boiska szkolnego.

 HARMONOGRAM ODBIORU SWIADECTW
 
 
Godzina rozpoczęcia
 
Klasa
 
Sala gimnastyczna
 
 
9:00 I A 5
9:00 I B 6
09:40 II A 5
09:40 II B 6
10:20 III A 5
10:20 III b 6
11:00 IV 6
11:00 V A 5
11:40 V B 6
11:40 V C 5
12:20 VI A 6
12:20 VI C 5
13:00 VI B 6
13:00 VII A 5
13:40 VII B 6
13:40 VIII A 5
14:20 VIII B 5


 
powrót